Dodavatel technických materiálů pro výrobu nejen sportovní galanterie
Kategorie Přihlásit Košík
BEDIMEX s.r.o. , Hronov (https://www.bedimex.eu/)
Úvodní stránka » Články

Články

Řadit dle: názvu | data | standardně
Strana 1

03.07.2017Světelná optická vlákna

Stuhy s optickými vlákny a jiné bezpečnostní prvky

nabídka výrobků optického vlákna

Novou skupinou výrobků jsou mezinárodně patentované různé stuhy a popruhy s vetkanými optickými vlákny (smart textil). Této skupině říkáme „aktivní“ bezpečnostní prvky, protože doposavad nejvíce používané reflexní materiály (např. stuhy, popruhy a šňůry s reflexními materiály, které jsou také v našem sortimentu) jsou jakýmsi pasivním bezpečnostním prvkem.

Aktivní bezpečnostní prvek:

  • Viditelnost až na 2 km
  • Viditelnost mimo zorný úhel automobilů (zatáčka, křižovatka)
  • Výraznější viditelnost, než u standardních reflexních materiálů
  • Přenositelnost výrobku
  • Dne 26.2.2014 uveřejnila Česká televize reporáž s názvem "Sviť, bundo, sviť, ať mě nepřejede auto", která se zabývá tématem našich optických vláken a textilních výrobků.

    Reportáž si můžete prohlédnout na internetových stránkách České televize.

pokračování článku

22.01.2015Technické tkaniny - základní pojmy a definice

Tkaniny – základní definice

Textilie
souhrnný název pro textilní surovinu a z té vyrobený polotovar a výrobek. Za textilii je považován i výrobek, který obsahuje i jinou než textilní surovinu, pokud vlastnosti textilního povrchu nebo fyzikálně technologické vlastnosti textilie jsou podstatné pro použití výrobku a netextilní materiál má jen doplňující význam.

Tkanina
plošná textilie skládající se ze dvou i více soustav osnovních a útkových nití, které jsou navzájem provázány v kolmém směru plátnovou, keprovou nebo atlasovou vazbou. Tkaniny rozdělujeme podle použitých surovin a způsobu zpracování na bavlnářské, hedvábnické, vlnařské a lnářské.

Konstrukce tkaniny
vyjadřuje hlavní a zásadní stavební prvky tkaniny, k nimž patří vazba, dostava, druh nitě, materiálová kompozice, plošná hmotnost, úprava, případně i vzor, tvořený snováním a házením.

Dostava
udává počet osnovních a útkových nití na šířku a délku 1 cm tkaniny. Je to hustota tkaniny vyjádřená v osnově a útku. Označuje se také zlomkem, v němž čitatel udává počet nití osnovních a jmenovatel útkových.

Útek
soustava příčných nití ve tkanině, je více zvlněná než osnovní nitě.

Osnova
soustava podélných nití ve tkanině. Jsou s ní souběžné pevné kraje tkaniny. Obvykle je méně zvlněná než útkové nitě, čímž lze zjistit polohu tkaniny z malého vzorku.

Střída
střída vazby tkaniny je určitý počet osnovních a útkových vazných bodů, který se ve vazbě tkaniny pravidelně a neustále opakuje.

Vazný bod
místo na tkanině, kde se kříží osnovní a útkové nitě. Rozeznáváme osnovní vazný bod, kdy osnovní nit je nad nití útkovou, útkový vazný bod, kdy útková nit je nad nití osnovní.  

Tkaní
vzájemné opakované provazování a sjednocování soustavy osnovních a útkových nití v plošnou textilii pomocí některého ze tří systémů vazeb (plátnové, keprové, atlasové) na tkalcovském stavu. Technologií tkaním jsou vyráběny tkaniny, stuhy a koberce.

Vazba
je způsob, kterým je vzájemně provázána u tkanin soustava podélných osnovní a příčných útkových nití, u pletenin způsob vzájemného provázání nití. Má vliv na pružnost, pevnost, omak, splývavost, strukturu, tepelnou izolaci a celkový vzhled textilie. Základní tkalcovská vazba je plátnová, keprová a atlasová. Kromě nich se rozlišuje množství vazeb odvozených a složených. K základním pletařským vazbám patří zátažné a osnovní pleteniny v jednolícním a oboulícním provedení.

Základní vazba tkaniny
je plátnová vazba, keprová vazba a atlasová vazba, z nichž jsou podle určitých pravidel vytvořeny mnohé další odvozené, smyšlené a dvojité vazby.

Plátnová vazba
nejjednodušší a nejhustěji provázaná oboustranná základní vazba se stejným. vzhledem lícní i rubní strany tkaniny. Má nejmenší střídu 2/2, kdy dvě nitě osnovní a dvě útkové jsou různě provázány. Používá se u všech druhů tkanin. K nejužívanějším plátnovým vazbám odvozeným patří rypsová, zvětšené plátno, panama apod.

Keprová vazba
má nejmenší střídu S/3, takže se střídají vždy tři osnovní a tři útkové nitě v různém provázání, které se stále opakuje, a tím je vytvářeno úhlopříčné řádkování. Jestliže na lícní straně převládají osnovní nitě, je to keprová vazba osnovní, útková keprová vazba má na lícní straně převahu útkových nití. Používá se u nejrůznějších typů tkanin. K neznámějším keprovým vazbám odvozeným patří: křížový, lomený, přerušovaný, přisazovaný, složený, stínový, víceřádkový, vícestupňový, zesílený a zpáteční kepr.

Atlasová vazba
má nejmenší střídu 5/5, vzdálenost vazných bodů i jejich směr se řídí postupným číslem, které je stanoveno podle určitých zásad a podle velikosti střídy vazby. U atlasové vazby útkové na lícní straně převládají útkové nitě, osnovní atlasová vazba má na lícní straně převahu osnovních nití. Vazné body se v atlasu pravidelném vzájemně nedotýkají. Atlasová vazba dává tkanině hladký a lesklý povrch. Nejčastěji se používá atlasová vazba u hedvábnických tkanin, běžně se však používá i u tkanin bavlnářských a vlnařských. K nejužívanějším atlasovým vazbám odvozeným patří nepravidelný atlas, přisazovaný atlas, smíšený atlas, stínovaný atlas, zesílený atlas a adria vazba.

Rypsová vazba
odvozená plátnová vazba, která je vytvořena zesílením (přidáním) vazných bodů po osnově nebo po útku, čímž na tkanině vzniknou charakteristická žebra. Ryps podélný má žebra ve směru osnovy, ryps příčný má žebra napříč tkaninou ve směru útku

Referenční vzorek
vzor či předloha určená k posouzení jakosti k textilie z hlediska technických znaků, odpovídajících stanoveným normám. Musí mít všechny náležitosti a údaje dohodnuté mezi výrobcem a odběratelem.

22.01.2015Technická tkanina - vlastnosti a úpravy

Tkaniny – vlastnosti a úpravy

Režná tkanina
Neupravená tkanina - tkanina přirozeného zabarvení charakteristického pro použitý druh přírodního materiálu.

Užitková vlastnost
schopnost a způsobilost tkaniny nebo pleteniny plnit fyzikální a chemické vlastnosti pro stanovený účel jejich použití. Může k nim patřit trvanlivost, mačkavost, míra ošetřování a odolnost proti jiným deformacím.

Kategorie tkanin
skupina tkanin vymezená tradičně ustálenými znaky, které udávají výrobci, odběrateli a spotřebiteli vlastnosti t., složení použitých surovin, jejich popis, konstrukci, technologii úpravy a účel použití. Je to obzvláště vzhled, omak, pružnost, pevnost, příp. i barevnost a někdy i konkrétní informace o použitých surovinách, nitích a hmotnostech.

Úprava
všeobecný název pro všechny technologické postupy zušlechťování textilií, které po tkaní nebo pletení mají zlepšit jejich vzhled, povrch, omak a další vlastnosti. Konečná úprava může být trvalá, tedy nevypratelná, nebo s omezenou dobou trvání. Úpravy rozdělujeme na mechanické (za sucha) a chemické (za mokra). Základní konečné upravy jsou: antistatická úprava, barvení, broušení, dekatování, fixace, flaušová úprava, hydrofobní úprava, nepromokavá úprava, nehořlavá úprava, antistatická úprava, proti plísňová úprava atd.

Fixace
zušlechťovací proces, kterým, se ustalují nebo zlepšují vlastnosti syntetických vláken, nití nebo hotových textilií, případně se zabraňuje jejich pozdějším deformacím. Principem f. je uvolnění vnitřní struktury vláken, přizpůsobení požadovaným rozměrům a tvarům, při stabilizaci tohoto stavu. F. syntetických materiálů se provádí působením suchého tepla (horkým, vzduchem, kontaktním teplem, sálavým teplem) nebo působením vlhkého tepla (sytou nebo prohřátou párou při teplotě 110 až 130 °C). Polyamidová a polyesterová vlákna se fixují působením suchého tepla ( polyamid až 175°C, polyester až 205°C). 

Kalandrování
úprava používaná u bavlnářských, hedvábnických, méně u vlnařských tkanin, které při ní procházejí mezi dvěma i více válci, jež jsou tvrdé, z oceli, a měkké, s papírovým nebo bavlněným povrchem. Přitlačováním se získá tkanina s hladkým, lesklým vzhledem a plným omakem.

Broušení
povrchová úprava, používaná nejčastěji u bavlnářských, méně u vlnařských a polyesterových tkanin. Tkanina při ní prochází brusnými válci opatřenými smirkovým nebo skleněným prachem. Na tkanině se vytvoří hladký vlasový povrch, jímž se získá měkký sametový omak. 

Bělení
Postup, který se provádí ve vodním prostředí před, během nebo po postupu praní, vyžadující použití oxidačního prostředku, buď chloru nebo oxidačních/nechlorových prostředků, za účelem odstranění nečistot a skvrn a/nebo zlepšení bělosti. Bělení chlorem - prostředek uvolňující chlornanové ionty v roztoku, např. chlornan sodný Oxidační/nechlorový bělící prostředek - prostředek uvolňující oxidační látky v roztoku Aktivátor bělení - prostředek umožňující, aby bělení probíhalo při nižších teplotách praní. 

Nehořlavá úprava
uplatňuje se u tkanin, z nichž se zhotovují pracovní oděvy pro riziková pracoviště, a u bytových textilií. Používá se při ní hydrogenfosforečnanu amonného a močoviny. Tkaniny s n. u. při přímém styku s plamenem zuhelnatí, ale nedochází k rozšíření ohně.

Antistatická úprava
slouží k odstranění nežádoucích účinků elektrostatického náboje syntetických vláken, která se nabíjejí elektrostatickou elektřinou při výrobě i nošení tkanin a pletenin. Elektrostatický náboj způsobuje nežádoucí přilnavost a špinivost. A. ú. se provádí antistatickými chemickými přípravky, které působí dočasně nebo trvale.

Impregnace
napouštění, nánosování chemických prostředků, které odrážejí vodu, na textilie k dosažení nepropustnosti vody nebo vodných roztoků.

Impregnovaná tkanina
Je zušlechťovaná plošná textilie, která obsahuje buď na svém povrchu nebo i uvnitř všechny potřebné chemikálie a textilní pomocné přípravky (TPP) dle stanoveného technologického předpisu za účelem provedení kvalitní a) předúpravy - např. praní či vyvářky, bělení apod. b) vlastní mokré úpravy - např. barvení, potiskování apod. c) vlastní suché úpravy - např. kalandrování, počesávání apod. d) konečné či speciální úpravy - např. nemačkavé, nežehlivé, vodoodpudivé a pod.

Hydrofobní (HF), vodoodpudivá úprava – (W/R water repel)
používá se u tkanin určených hlavně na oděvy, které mají chránit před deštěm a vodními roztoky. Druhy hydrofobního přípravku ovlivňuje jakost provedené ú. i její stálost při praní nebo chemickém čištění. Úprava se provádí zaplněním pórů tkaniny filmotvornou sloučeninou nebo nanesením sloučenin, které odpuzují vodu a mají vysoké povrchové napětí na jednotlivá vlákna či tkaninu.

  Vodoodpudivostí nazýváme schopnost textilií do určité doby odolávat dešti. Vodoodpudivé textilie nenasáknou déšť do své struktury okamžitě, ale naopak tvoří na povrchu izolované kapky, které můžeme např. klepnutím z oděvu snadno odstranit. Nezaměňujte tuto vlastnost s nepromokavostí.

Textilie s vodoodpudivou úpravou jsou tedy schopny po určitou dobu ochránit před promoknutím, ne však po delší dobu, ne za silného deště a ne v případě, kdy z určitých příčin je voda mechanicky vtlačována do látky, jako např. při silném větru, při otírání oděvu o různé předměty jako větve stromů, trávu apod. Vodoodpudivosti se dociluje různými tepelnými nebo chemickými úpravami tkaniny.

 Doba, po kterou si materiály udrží schopnost odpuzovat vodu, je různá. Záleží na způsobu úpravy. V každém případě se však vodoodpudivost po určité době ztrácí vlivem mechanického působení, působením deště - kyselé deště situaci zhoršují, znečištěním textilie a i vlastním praním, zvláště při používání nevhodných pracích prostředků. Vodoodpudivost textilií je proto třeba obnovovat. Máme k tomu řadu prostředků, které zakoupíte i s návodem ve všech outdoorových prodejnách. 

Nepromokavost, voděodolnost
  Aby materiál dokázal odolávat vytrvalejším vodním srážkám, musí být voděodolný a k tomu je třeba jiných technologií a úprav, než těch, které postačují v případě vodoodpudivosti.

Prvním způsobem je nanášení porézní hmoty na vlastní textilii. Tím vznikají tzv. zátěrované materiály.

  Schopnost materiálu odolávat vodě se vyjadřuje výškou vodního sloupce, který je tento materiál schopen udržet, než začne bezprostředně vodu propouštět. Většinou se udává v mm vodního sloupce a platí, že čím vyšší sloupec materiál udrží, tím více je schopen odolávat promoknutí. 

Zátěr nebo nánost PVC,PUR nebo ULY vrstvy
je plastik na podkladu, vyrobený pigmentovaným nánosem plastu na tkaninu nebo jiný podkladový materiál. K nánosování se používá plastů z polyvinylchloridu(PVC), polyurethanu(PUR) a polyakrylátu(AKR) nebo jejich kombinací.

22.01.2015Údržba technických tkanin

Technické tkaniny ze 100% polyesteru 600D/600D , jako je BETEXIN nebo KORTEXIN, bývají s nánosem PUR, AKR, ULY nebo PVC.

Vrchním materiálem (lícovým) je PES a proto doporučujeme tuto údržbu :

- čistit lehce silonovým kartáčem

- silněji znečistěné čistit "suchou pěnou" používanou na čalouněný nábytek dle návodu výrobce

- po zmoknutí pozvolna sušit při pokojové teplotě

- výrobek nesmí být přetěžován, hmotnost obsahu musí být vždy úměrná charakteru a pevnosti materiálu

- výrobek používejte k účelu, na který byl určen

 Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání, vydržet.

27.05.2015Minimální délka přestřihu a počet přestřihů v návinech-suché zipy

Adjustace, balení - výpis z normy

61.        Uzávěr se dodává nezapnutý, navinutý na kotoučích, nebo nastříhaný na krátké kusy.

62.        Požadavky na kotouče uzávěru 1. volby jsou v tab. 3. Kotouč s větším počtem odstřihů než je zde uveden musí být zařazen do 2. volby.

Tab. 3   požadavky  na  kotouče  uzávěru

Šířka uzávěru

v / mm /

Délka návinu

v / m /

Délka odstřihu

nejméně / m /

Počet odstřihů

v kotouči nejvýše

16

20, 25, 30

38, 50

10

20

25

0,5

0,5

0,5

3

5

6

63.        Odstřihy musí být v kotoučích spojeny. Spojují se ústřižkem stuhy opačného charakteru.

26.05.2015Přestřihy v návinech lemovek, keprovek, stuh, pruženek a popruhů

33. Nejmenší přípustné délky odstřihů jsou pro:

                  stuhy           - jednoosnovní                                                                                               5   m

                                       - víceosnovní                                                                                                  3   m

                                       - záclonovky                                                                                                   5   m

                                       - žakárské   do šířky 25 mm                                                                        3   m

                                                           širší než 25 mm                                                                     1,5   m

                                       - etiketovky, číslovky a záložky                                                  nestanovena

                                      - ostatní                                                                                                           3   m

                  pruženky    - pro obchodní organizace                                                                           3   m

                                       - ostatní                                                                                                           2   m

                  popruhy      -                                                                                                                         1   m

         34.   Nejvyšší přípustné počty přestřihů v návinech jsou v tab. 7. Neplatí pro etiketovky, číslovky, záložky a kusové výrobky,  pro něž se vzhledem k použití jednotlivých etiket, čísel a záložek počty přestřihů nestanovují.

TAB 7.POČTY PŘESTŘIHŮ

Délka návinu v  / m /Nejvyšší přípustný počet přestřihů pro

stuhy

mimo žakárských

žakárské stuhy

a pruženky

popruhy
  do3 ---
přes3do10 121
přes10do30 233
přes30do60 475
přes60do100 6117
přes100   se stanoví individuálně, s ohledem na druh výrobku

         35.   Přestřihy v návinech jsou buď nespojeny, nebo jsou spojeny jedním z těchto způsobů:

                  a) slepením konců přeložených přes sebe latexovým, nebo jiným vhodným lepidlem

                  b) přelepením konců přiložených těsně k sobě lepicí páskou

                  c) sešitím konců přeložených přes sebe

                  d) spojování svařováním

         36.   Délka spoje nesmí přesáhnout 50 mm.

         37.   Pevnost lepeného spoje při podélném zatížení musí být nejméně 25 N.

         38.   V návinu smějí být navinuty jen přestřihy výrobku jednoho druhu, šířky, barvy, desénu a jakosti.

         39.   Vnější konec navinutého výrobku musí být zajištěn proti samovolnému odvinutí.

22.01.2015Symboly pro ošetřování textilií

Ošetřování textilií; symboly pro ošetřování textilií
grafické symboly na textiliích vyjadřují způsoby jejich o. a současně udávají základní principy povinností označovat textilní výrobky těmito symboly.

Symboly pro ošetřování textilií
Systém grafických symbolů, určených pro použití při označování textilních výrobků, poskytujících informace pro zajištění prevence proti nevratným poškozením výrobku během postupu ošetřování textilie. Obsahuje následující postupy domácího ošetřování: praní, bělení, sušení po praní a žehlení. Obsahuje rovněž postupy profesionálního ošetřování textilií při chemickém čištění a čištění za mokra, ale netýká se průmyslového praní. Připouští však, že informace poskytované čtyřmi symboly pro domácí ošetřování je možné používat i v profesionálních čistírnách a prádelnách.

Praní
Postup čištění textilních výrobků ve vodní lázni Praní zahrnuje všechny nebo některé operace ve vhodných kombinacích: - namáčení, předpírání a vlastní praní - obvykle prováděné se zahříváním, mechanickým působením a za přítomnosti detergentu nebo jiných prostředků - a máchání; - odstraňování vody, např. odstřeďováním nebo ždímáním prováděným během a/nebo na konci výše uvedených operací. Tyto operace se mohou provádět strojně nebo ručně.

Profesionální ošetřování textilií
Profesionální chemické čištění a profesionální čištění za mokra, kromě komerčního praní. Profesionální chemické čištění - postup čištění textilních výrobků zpracováním v určitém rozpouštědle (kromě vody), běžně používaném profesionály při chemickém čištění. Tento postup se skládá z čištění, máchání a odstřeďování. Následuje vhodný způsob sušení a regenerační postupy doúpravy. Profesionální čištění za mokra - postup čištění textilních výrobků ve vodě, prováděný profesionály za použití speciální technologie (čištění, máchání a odstřeďování), detergentů a přísad pro minimalizaci škodlivých účinků. Následuje vhodný způsob sušení a regenerační postupy doúpravy.

pokračování článku

22.01.2015Stuhy, lemovky a keprovky - názvosloví

Lemovka
proužek textilie, obvykle šířky 6 až 40 mm, určený na vytvoření lemu. Je převážně z jiného materiálu i jiné barvy nežli lemovaná plocha.
Stuha
úzká plošná textilie z nejrůznějších materiálů, vytvořená soustavou osnovních a útkových nití pomocí nejrůznějších vazeb, s pevnými okraji. Používá se k lemování, začišťování, ozdobným oděvním a technickým účelům.
Rypsovka
jednoútková stuha s příčným žebrováním, které vzniká pomocí plátnové vazby, hrubších útkových přízí a slabší osnovy. Kraje jsou v dutinné vazbě. Vyrábí se jednobarevná, pestrá i s moaré efektem, v šířce 5 až 70 mm. Používá se k ozdobným účelům a lemování.
Plátnovka
jednoútková stuha nebo tkanice z různých materiálů, vyráběná v plátnové vazbě, okraje mohou být v odlišné vazbě s hladkým povrchem, v šířce 5 až 100 mm. Používá se k lemování a začišťování oděvů nebo k technickým účelům.
Keprovka
jednoútková stuha nebo tkanice obvykle 6 až 60 mm široká, vyrobená z různých materiálů v čtyřvazném oboulícním lomeném kepru, který vytváří na povrchu plastickou strukturu. Kraje mohou být v odlišné barvě. Používá se jako lemovka k začišťování oděvů, při výrobě zdrhovadel a k technickým účelům.

22.01.2015Číslování nití a příze

Číslováni nití (přízí)
vyjadřovalo jemnost nitě a udávalo buď hmotnost jednotky délky nitě - číslování přímé, nebo délku nitě na jednotku hmotnosti - číslování nepřímé.
1. přímé č. a) Ttex - přímé, desetinné číslování, udávající hmotnost nitě v g při délce 1000 m (25 tex udává, že nit, jejíž délka je 1000 m, má hmotnost 25 g). Systém Ttex byl zaveden mezinárodní organizací ISO jako jednotný systém označování délkové hmotnosti vláken, hedvábí, kabelů, pramenů, pásků a nití. Tento systém se používá i v ČR a SR. Kromě jednotky tex se užívají i označení pro násobky a podíly: kilotex (ktex), de-citex(dtex) a militex (mtex),
b) Tden - tzv. legální číslování, do zavedení systému Ttex běžně užívané pro chemická střížová vlákna a nekonečná vlákna (hedvábí). Udává hmotnost vlákna nebo nitě v g při délce 9000 m.

Základy systémů číslování přízí a nití

Nm (Čm)x = délka /m/ jednoduché nitě, vážící 1 gram
NeB (Čab) = délka /m/ jednoduché nitě, vážící 0,59 gramu
tex (tex) = hmotnost /g/ jednoduché nitě o délce 1.000 m
dtex (dtex) = hmotnost /g / jednoduché nitě o délce 10.000 m
Td (Td) = hmotnost /g / jednoduché nitě o délce 9.000 m

Přepočítávací tabulka:

Označení jemnostiZkratkaNm (Čm )NeB (Čaba)texdtexTd
číslo metrickéNm /Čm-Nm x 0,591 000 : Nm1 000 : Nm9 000 : Nm
č. anglické bavln.NeB (Čaba)NeB : 0,59-590 : NeB590 : NeB5 310 : NeB
Textex1 000 : tex590 : tex-tex x 10tex x 9
Decitexdtex10 000 : dtex5 900 : dtexdtex : 10-dtex x 0,9
Titr deniérTd9 000 : Td5 310 : TdTd : 9Td : 9-
       
PŘÍKLAD:50 tex1 000 :50 tex =20 Nm/Čm590 : 50 tex = 11,8 NeB-50 tex x 10 = 500 dtex50 tex x 9 = 450 Td

 Příklad:

Niť Nm 100/3 se skládá ze 3 jednoduchých přízí (nití) o tlouštce Nm 100 (každá z těchto tří jednoduchých přízí/nití).
1 gram této skané nitě tudíž bude mít délku 100 : 3 = 33,3 metrů

Způsob psaní:

Nm 100/3 = NeB 60/3 = 10 tex x 3 = 100 dtex x 3 = 90 Td x 3
Nm 120/2 = NeB 71/2 = 8,3 tex x 2 = 83 dtex x 2 = 75 Td x 2

03.07.2014Sublimační tisk a ostatní služby

1. SUBLIMAČNÍ TISK
Sublimační potisk je aplikování sublimačního inkoustu na polyester, polymer nebo polymerem potažené předměty, použitím tepelného lisu při nastavení určité teploty, času a tlaku. Výsledkem je kvalitní dlouhotrvající potisk.

Potisk hrníčků, polštářků, ručníků, vlaječek, puzzlí, tácků, podložek pod myš
Výroba a potisk stužek a šerp pro maturanty
Výroba a potisk klíčenek na klíče a mobily - keyholdery.
Výroba a potisk opasků včetně gravírování spon.
Výroba a potisk textilních plakátů-bannerů o rozměru 90 x 140 cm


2. DĚLENÍ POPRUHŮ VČETNĚ ZATAVENÍ


Dělení a zatavení popruhu na plně automatické děličce

3. DĚLENÍ - STŘÍHÁNÍ SUCHÝCH ZIPŮ

Dělení-stříhání suchých zipů na plně automatické děličce

4. POTAHOVÁNÍ KNOFLÍKŮ A ČALOUNICKÝCH HŘEBÍKŮ

5. Velký výprodej vodáckého vybavení - viz odprodej HM

Ukončení půjčování sportovního vybavení pro vodní turistiku (kánoe Pálava, raft Colorádo) včetně doplňkového vybavení (pádla,vesty,přilby,házečky,loďáky).

1

Kategorie zboží

Poptávka

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:


Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Novinky

25.05.2017

Košíkovač Bedimex

Nabízíme řešení při nákupech s nákupními vozíky

Rychlý kontakt

Expedice, objednávky, reklamace:
Telefon Po-Pá 8.00-15.00

+420 491 426 692
+420 491 422 050
+420 491 420 687

E-mail:
bedimex@bedimex.cz